Apuvälineet ja tarvikkeet

Aina arkielämä ei suju ilman apuvälineitä. Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat asiakkaan tavoitteet toiminnalleen sekä toimintakyky ja toimintaympäristö. Apuväline on käyttäjän kannalta hyvä silloin, kun se ylläpitää tai lisää omatoimisuutta, parantaa elämänlaatua ja ehkäisee ennalta toimintakyvyn ongelmia. Apuvälineen on oltava turvallinen sekä kestävä sekä sen tulee vähentää palvelujen ja tukitoimien tarvetta sekä helpottaa lähihenkilöiden työtä.