KIILA-kuntoutus

KIILA -kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa luodaan käsitys kuntoutujan tilanteesta ja sovitaan kunkin toimijatahon vastuualueet, roolit ja tehtävät. Työnantaja ja työterveyshuolto ovat mukana mm. yksilöllisissä käyntikerroissa ja kurssin aikana järjestettävässä yhteistyökokouksessa. KIILA- kuntoutus voi olla työpaikka- tai ammattialakohtainen, alueellinen tai valtakunnallinen.